Awareness 

 

Beveiliging begint met bewustwording. U bent zich als organisatie bewust van het belang van goede informatiebeveiliging. U bent op de hoogte van de risico’s en u hecht waarde aan de privacy van uw klanten en van uw medewerkers. Maar heeft u ook nagedacht over het bewustzijn van uw personeel? 

 

Infosecura biedt awareness! 

Door middel van presentatie en training informeert Infosecura uw werknemers over de bedreigingen waar het bedrijf mee te maken heeft. Door werknemers bewust te maken van de risico’s en de impact van hun eigen handelen, zijn zij in staat de interne informatiebeveiliging beter te bewaken.

 

Awareness levert dus directe winst op en is een belangrijk uitgangspunt voor een verbetertraject. 

 

Bewustwording is een aanwinst voor elk bedrijf en voor elke werknemer. Infosecura levert ook hierin maatwerk door zich tijdens een presentatie of training toe te spitsen op uw bedrijf of de afdeling die u kiest te ondersteunen in het awareness proces. Of het nu gaat om een team van enkele personen of een specifieke afdeling. Infosecura is bedreven in het presenteren en in het begeleiden van uw werknemers.