Eigenaar van het onafhankelijke adviesbureau Infosecura is ing. Ton Aben. 

Jarenlange ervaring op het gebied van informatiebeveiliging, privacy en advisering bij zowel de overheid (ministerie van Defensie en Binnenlandse Zaken), de zorg en (internationale) bedrijven hebben geleid tot uitgebreide specialistische kennis.

Ton is een vaste gastdocent op de Technische Universiteit Eindhoven waar hij gastcolleges geeft over privacy en informatiebeveiliging.

Ton wordt regelmatig gevraagd voor lezingen en presentaties en daardoor bekend met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van privacy en informatiebeveiliging.

Visie
Infosecura begrijpt het belang van privacy en  informatiebeveiliging in elke organisatie en biedt ondersteuning bij de implementatie, borging en onderhouden hiervan op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Uiteraard volgens de diverse normeringen zoals de AVG/GDPR, de ISO 27001/27002 en de NEN 751n voor de zorg. 

Privacy en informatiebeveiliging is geen eenmalig project maar dient als een continu proces (Plan-Do-Check-Act) opgenomen te worden in uw bedrijfsvoering. Door middel van doelgericht onderzoek ontvangt u hiervoor advies en begeleiding op maat waarmee u de privacy en de veiligheid van uw gegevens direct kunt optimaliseren en onderhouden. Hierbij denkt Infosecura altijd vanuit de kracht en kennis die al aanwezig is binnen uw organisatie. 

Werkwijze
De werkwijze van Infosecura kenmerkt zich door een pragmatische en gedreven aanpak waarbij doelgericht onderzocht wordt waar uw organisatie kansen kan pakken. U bent hiermee verzekerd van een professionaliteit op menselijk niveau. Door risico’s op juiste waarde te schatten, voldoet u niet alleen aan de eisen van wet- en regelgeving, maar ook aan de privacy en informatiebeveiligingseisen van uw eigen organisatie, én die van uw klanten.


Kwaliteit
U wilt kwaliteitsbegeleiding en advies. Infosecura kan u hierin voorzien. De kwaliteit van Infosecura wordt gekenmerkt door ervaring, integriteit, actuele kennis en eerlijk deskundig advies.