Jouw bedrijf. Jouw leven.

Leer van ons.

Privacy en informatiebeveiliging blijft een heden ten dage een "hot topic". Met de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) en de recente aankondiging van de Autoriteit Persoonsgegevens om daadwerkelijk te gaan handhaven heeft u als bedrijf of onderneming vergaande verplichtingen rondom de blijvende borging van de privacy van uw (bijzondere) persoonsgegevens ondersteund met een juiste informatiebeveiliging.

Daarnaast heeft u als bedrijf of onderneming veel waardevolle en vaak (privacy) gevoelige gegevens in uw bezit. Gegevens die u in goed vertrouwen van uw klanten bewaakt of die voor uw bedrijf van levensbelang zijn. Informatie die enerzijds toegankelijk moet zijn voor u en uw werknemers, maar die u ook moet beschermen tegen cyberaanvallen, diefstal, misbruik en manipulatie.

Infosecura biedt professionele ondersteuning en begeleiding op het gebied van informatiebeveiliging en privacy, zodat uw bedrijfscontinuïteit gewaarborgd blijft. Samen met u wordt onderzocht hoe u dit zo efficiënt mogelijk kunt implementeren. Zo waarborgt u dat uw bedrijf of onderneming voldoet en uw gegevens op een juiste wijze beveiligd zijn.

In alle gevallen focust Infosecura zich op de drie belangrijkste aspecten: organisatie, mens en techniek. Zo beschikt u direct over de benodigde specialistische kennis en ervaring, en ontvangt u advies op maat voor uw bedrijf of onderneming.